Min baggrund (my background)

(Text in English - page down)

www.lysporten.dk

Siden barndommen har jeg interesseret mig for den åndelige verden og har derfor foretaget en lang udviklingsrejse omkring forskellige former for healing og massage, esoterisk psykologi, billedkunst samt Bachs Blomsterterapi.

Jeg har:
- gennemført et 2-årigt forløb i indlæringskinesiologi, ernæring og fordøjelse, kosttilskud, avanceret kinesiologi, personlighedsmønstre, stress samt Touch for Health hos Kinesiologiskolen i Solrød (nu nedlagt).

- gennemgået uddannelsen som certificeret Reiki Healer af 1. & 2. grad efter Dr. Mikao Usuis system hos Povl Sørensen på Langeland.

- gennemført Verdenstjeneruddannelssen over en et-årig periode hos Den Gyldne Cirkel ved Asger Lorentsen,Yvonne Wassini og Inge Olsen i Frederikssund. Uddannelsen har omfattet Guddommeligt samarbejde, forvandling som guddommelig alkymi, lysarbejde i hverdagen, åndelig forståelse af verdensreligionerne, det healende lys, verdenssituationen og den nye tid.

- gennemført et 2-årigt forløb hos Den Gyldne Grals Mandala-kunstskole ved Eskild Tjalve og Birgit Tjalve i Skanderborg. Undervisningen har omfattet Solengelvejen, Verdenstjeneste, Hvid Magi, Kristuskærligheden og Buddhas Lys. 

- uddannelse som healingsterapeut fra Krystalsolen ved Inge Olsen (Græsted), som har omfattet: De indre legemer, chakraernes samspil og betydning, healing og forvandling, esoterisk healing, esoterisk forståelser om årsager til sygdomme, åbning mod universets og sjælens healende energier, indre hjælpere og lystempler, æterisk auramassage, hjertehealing, sjælshealing samt chakrahealing og -afbalancering. Jeg har deltaget i nogle af Inges spirituelle rejser til Bodø i Norge, Tyrkiet og øen Corsika.

Den esoteriske, intuitive og visionære billedkunsts metode har jeg arbejdet med siden 1990 og har modtaget undervisning heri igennem mange år. I den forbindelse har jeg været på flere malerkurser på vulkanøen Lanzarote. 

- gennemgået billedkunstlærer uddannelse i enkeltfag og taget kurser i mandalaer samt klassiske og moderne ikoner.  

- en certificeret fysiurgisk helsemassør uddannelse fra Alfa Living i Haslev. Uddannelsen har tillige omhandlet ansigtsmassage, iskiasbehandling, bindevævs- og cellutis massage.

Hos den canadiske healer Rose Sangregorio har jeg deltaget i følgende workshops: "Transformations healing", "5 dages retreat i stilhed", "Indre stilhed", "De 12 kosmiske stråler", "Et intimt møde med englene" samt "Harmonisering af alle kroppens systemer".

Igennem mange år har jeg fået uvurderlig støtte og vejledning af healeren og seeren Hanne Friborg, indehaver af Velværeformidling i Lundby. Jeg har været så heldig at have deltaget på 6 uforglemmelige pilgrimsrejser til Egypten sammen med Hanne.

Endvidere får jeg indre vejledning i at male personlige og healende indre "Lysbilleder", som viser essensen af dit lys, farver og livsopgaver. 

Jeg har en vision om, at vi sammen kan gøre vores verden til et dejligt sted at være, hvis vi søger at hæve vores bevidsthed og give det bedste af os. Tak for DIT lys...

(\o/)
 /  \


Since childhood I have been interested in the Spiritual World and therefore I have done a long journey of developing various kinds of healing, healingmassage, esoteric psychology, visual art and the herbal remedies known as Bachs Flower Therapy.

I have:
- 2 years of certified cources in Kinesiology concerning learning, nourishment and digestion, personal patterns, stress and Touch for Health.

- certified graduation as Reiki Healer of 1st and 2nd degree after the system of Dr. Mikao Usuis.

- certified education as a Healing Therapist concerning: the inner bodies, the interplay and influence of the chakraes, healing and transformation, esoteric healing, esoteric understanding of the causes of diseases, opening up to the healing energies of the Univers and the Soul, Inner Guides and Temples of Light, aura massage, healing with the Heart, healing of the Soul and Chakra healing.

- certified education as physiological masseur.

- certified graduation as a World Servant concerning divine co-operation, transformation by divine alchemy, working with the Light in everyday life, spiritual understanding of the religions of the world, the Healing Light, the situation of the world and the New Age.

- certified education of Mandala art, concerning Journey of the Angel of the Sun, World Servant, White Magic, the Love of Christ and the Light of Buddha.

- worked with esoteric, intutive and viosionary art since 1990 and have participated in several workshops on the vulcano island Lanzarote.

- worked with mandalas, classic and modern icons.

- accomplished education as a school teacher of visual Art. During this journey of my live, I have opened up to the Spiritual World and have got inner guidance how to paint personal pictures of the Soul - such as "Purpose of Live Pictures" - "Inner Light Pictures" (for adults as well as for children) - holy Mandalas - and creation of personal energy jewelleries.

From the canadian healer Rose Sangregorio I have learned "Transformational Healing", "5 days retreat in silence", "Stillness within", "The 12 Cosmic rays", "Intimate course with the Angels" and "Harmonizing all Body Systems".

For many years I have had the pleasure of  invaluable support and guidance by the clairvoyant healer Hanne Friborg, the owner of Velvaereformidling. I have travelled quite a lot with Hanne in Egypt on her fantastic spirituel journeys. 

I have a vision, that everyone of us, in unity, can make our world a beautiful place to live in, if we seek to lift up our consciousness and just give the best of us. Thank you very much for YOUR light...

(\o/)
 /  \