EN BØN BLIVER HØRT


Jeg bad om styrke
og Gud gav mig vanskeligheder,
som gjorde mig stærk.

Jeg bad om visdom
og Gud gav mig problemer,
som skulle løses.

Jeg bad om velstand
og Gud gav mig hjerne og muskler,
som skulle bruges.

Jeg bad om mod
og Gud gav mig farer,
som skulle overvindes.

Jeg bad om kærlighed
og Gud gav mig mennesker,
som skulle hjælpes.

Jeg bad om tjenester
og Gud gav mig muligheder,
som skulle udnyttes.

Jeg fik ingenting af det,
jeg begærede.
Jeg fik alt det,
jeg behøvede.


Af Hazrat Inayat Khan
Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.