Bogen "Hellige hjerte - essensen"
Bogen "Hellige hjerte - essensen"
www.lysporten.dk


Min første bog "Hellige hjerte - essensen" er udkommet og kan købes ved henvendelse til Lysporten v/Sabrina. 
Kr. 297 excl. forsendelsesomkostninger.

Hjertets kommunikation og healing med naturens indre livsvæsner, mestre, engle og guder.

Sande fortællinger om spirituel vækst.

Denne bog er blevet til ud fra forfatterens ønske om at videregive noget af den kærlige visdom, der møder os fysiske mennesker, når vi åbner vores sjæl og hjerte for det indre liv, den spirituelle verden, som vi også er en del af.

Når vi, som fysiske mennesker, søger indad og opad efter sandhed, klarhed, den højere kærlighed og de sande værdier, da kan døren åbnes for et åndeligt samarbejde. Og som disse små sande fortællinger om spirituel vækst giver udtryk for, omgives vi af både små og store vismænd. Hver fortælling indeholder en essenssætning, og de er alle samlet bagest i bogen til brug for reflektion, kontemplation og meditation. På den måde kan bogen bruges som et åndeligt arbejdsredskab.

Der er så meget humor og glæde i den åndelige verden og i naturens indre liv, det er bare at bevæge sig derud og opleve denne fantastiske verden med åbent sind. Koblingen til de store lysvæsner og indviede mestre vil komme helt af sig selv, når vores indre væsen er parat til det.

Bogen beskriver en lang række møder og kommunikation med åndelige mestre og engle samt forskellige eksempler på sjæls- og lysarbejde. Den viderebringer samtidig naturens indre visdom kommunikeret direkte fra den indre åndelige essens, fra dyr og insekter, fra planter, træer, sten og krystaller. Visdommen findes overalt og i alle skabninger. Alt er et.

Bogen indeholder et udvalg af kanaliserede dige, som løfter sjælens lys, ligesom den er rigt illustreret med smukke akvareller skabt direkte til formålet. 

Se mere næste side.


(\o/)
 /  \