Billeder fra den indre verden - (pictures from the inner world)

www.lysporten.dk

Jeg kanaliserer: 


(\o/)
 /  \

INDRE  "LYSBILLEDER" 
Maleriet er personligt og udtrykker dit væsens essens og sjæls formål. Dette bliver udtrykt gennem symboler, farver og informationer som jeg modtager via intuition, indre syn og hørelse.

Billedet er healende og styrker kontakten til dit Åndelige Selv. Billedet er din direkte kontakt til Kilden. Der medfølger en åbnende tolkning, og hvis du mediterer på billedet, vil der kunne åbnes for yderligere indsigter. 

Det skabes via sjælsplanet ud fra navn, adresse og fødselsdato.

(\o/)
 /  \
INDRE  "LYSBILLEDER"  TIL  BØRN
Børn har brug for masser af kærlighed, tryghed og for at blive budt velkommen i livet. Det Indre Lysbillede  indeholder barnets potentialer, særlige energier og formål, som udtrykkes i form af farver og symboler. Dette males som et sødt børnebillede, som det anbefales at hænge ved barnets sovested.

Navn, fødselsdato & -/vægt, længde m.v. kan påføres efter ønske. 


(\o/)
 /  \